Hydrogensone Arktis

Troms og Finnmark fylkeskommune jobber sammen med Varanger Kraft AS, Berlevåg kommune og Nordkapp kommune om utvikling av en Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark. Planlagt politisk behandling er i 2021. Les mer

Siste saker

Nettsidene er nå live

Nettsidene er nå live

Nettsidene er nå live berlevag-industripark.no Vi har nå lansert nye hjemmesider for Berlevåg industripark. Følg med her for nyheter og oppdateringer omkring hydrogensatsingen i Berlevåg.

Kart over avsatt område

Kart over avsatt område

Kart over avsatt område Berlevåg Industripark Området som er avsatt til prosjektet er på 821 dekar (0,82 km2).

Del