Artikler

Hydrogensone Arktis

Hydrogensone Arktis

Hydrogensone Arktis Troms og Finnmark fylkeskommune jobber sammen med Varanger Kraft AS, Berlevåg kommune og Nordkapp kommune om utvikling av en Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark. Planlagt politisk behandling er i 2021. Les mer

Nettsidene er nå live

Nettsidene er nå live

Nettsidene er nå live berlevag-industripark.no Vi har nå lansert nye hjemmesider for Berlevåg industripark. Følg med her for nyheter og oppdateringer omkring hydrogensatsingen i Berlevåg.

Kart over avsatt område

Kart over avsatt område

Kart over avsatt område Berlevåg Industripark Området som er avsatt til prosjektet er på 821 dekar (0,82 km2).